Beth am fynd am dro?

Ar daith gall dy ysbrydoli.
Dianc o’r gwan a’r cyffredin.
Rho ddiwedd ar freuddwydio, a teithia ’da ni i rhywle unigryw,
s’yn agoriad llygad, anhygoel.
Teimla’r egni o’r posibiliad o cyfeiriad hollol newydd.
Hoffet ti fynd a dy frand rhywle wahanol?
Wel, dyro dy law i mi, ac fe awn i ben y mynydd.

te@departures.cymru
+44 (0)29 2022 8724

Instagram
Vimeo
54a Stryd Bute, Caerdydd CF10 5AF UK
English